Litteratur som recoverystrategi – Center for dobbeltdiagnoser 2019-20
Erfaringsopsamling fra skrivegrupper for mennesker der både har et misbrug og en sindslidelse.
Se også under Det Mobile Skriveværksted, Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M.

Erfaringsopsamling kan hentes hos Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser:
www.psykiatri-regionh.dk/kfd


Forfatterskolen PS! Pilotprojekt 2015-16

Evalueringsrapport af vores skrivekurser for psykisk sårbare.
Rapporten er lavet af Anne Line Dalsgaard, lektor i antropologi ved Århus Universitet og Cathrine Kietz, Ph.d i litteratur ved Århus Universitet.

Hent rapporten her i PDF:

Evalueringsrapport 2016_Forfatterskolen PS