Balance mellem Linjerne er to skriveforløb af hver otte uger samt et antologiprojekt, som afvikles i 2024-2025 i psykiatrien på Aarhus Universitets Hospital i samarbejde med TIBIS (Tidlig Indsats Bipolar Sygdom). Deltagerne i forløbene er alle nydiagnosticerede med bipolar lidelse.

Projektleder og gennemgående underviser: Iben Claces

Underviser forløb 1: Louise Juhl Dahlsgaard

Underviser forløb 2: Hans Peter Madsen

Balance mellem Linjerne er støttet økonomisk af Region Midtjylland.