“… det påvirker ens humør på en positiv måde, så man ligesom føler sig klar til at kunne håndtere ting, der kommer udefra. Fordi man føler sig bedre rustet til dagen.”  – Tidligere elev på FPS!

Faglig ramme
Forfatterskolen PS! Har siden 2013 tilbudt skriveforløb til mennesker med en psykisk lidelse. Skolens elever kæmper således på daglig basis med psykiske lidelser som borderline, skizofreni, ADHD, angst, depression mm. Skolen drives som en almennyttig frivillig forening og den daglige undervisning varetages af skønlitterære forfattere med viden om litteraturpraksis for udsatte grupper. Vores mål er at skabe positive forandringer i den enkeltes liv med baggrund i forskning der viser, at skrivekunst både kognitivt, fysisk og psykisk styrker mennesker i sårbare positioner.

Skolen arbejder med litteratur som recoverystrategi. Vores tilgang og undervisningen er tilrettelagt så vi:

• Styrker eleverne socialt, fagligt og mentalt gennem kunstneriske processer.
• Udvikler faglig identitet, der tager fokus væk fra den psykiske lidelse.
• Bryder selvstigmatisering  gennem fælles litteraturpraksis
• Skabe personligt overskud der kan motivere til at bryde en fastlåst livssituation.

Forfatterskolens tankegang er inspireret af recoveryteorien, der bl.a. handler om at psykisk sygdom ikke er en stationær ting, men noget der kan udvikle sig i takt med at det enkelte menneske får mulighed for at udvikle sig gennem aktiv medskaben.

Samarbejde
Vi samarbejder omkring forskning, udvikling og videreformidling af feltet litteratur som recoverystrategi med bl.a. Århus Universitet, Statens Museum for Kunst, Psykiatrisk Center Sankt Hans, EN AF OS og Læseforeningen i Danmark. Vi tager også ud og afholder workshops, oplæg eller kursusforløb i hele Danmark. 

OmgivelserØkonomi
Vi er løbende støttet af fonde og kan af og til tilbyde gratis eller meget billige skriveforløb.
Se også under Tak til samt under differentieret betaling.

Evaluering af skolen 2015-16 kan hentes her:  evaluering.