“… det påvirker ens humør på en positiv måde, så man ligesom føler sig klar til at kunne håndtere ting, der kommer udefra. Fordi man føler sig bedre rustet til dagen.”  – Tidligere elev på FPS!

Siden 2013 har Forfatterskolen PS! tilbudt skriveforløb til mennesker med en psykisk lidelse. Vores elever kæmper således på daglig basis med psykiske lidelser som borderline, skizofreni, ADHD, angst, depression mm.

Skolen drives af professionelle forfattere med viden om litteraturpraksis for udsatte grupper og flere års undervisningserfaring.Vores mål er at forandre noget i den enkeltes liv med baggrund i forskning der viser at litteraturpraksis både fysisk og mentalt bidrager til at øge sundheden for mennesker med både psykiske og somatiske sygdomme.

Faglig ramme
Skolen arbejder med litteratur som recoverystrategi. Vores tilgang og undervisningen er tilrettelagt så vi:
• Styrker eleverne socialt, fagligt og mentalt gennem kunstneriske processer.
• Udvikler faglig identitet, der tager fokus væk fra den psykiske lidelse.
• Bryder selvstigmatisering  gennem fælles litteraturpraksis
• Skabe personligt overskud der kan motivere til at bryde en fastlåst livssituation.

Forfatterskolens tankegang er inspireret af recoveryteorien, der bl.a. handler om at psykisk sygdom ikke er en stationær ting, men noget der kan udvikle sig i takt med at det enkelte menneske får mulighed for at udvikle sig gennem aktiv medskaben.

Samarbejde
Vi samarbejder omkring forskning, udvikling og videreformidling af feltet litteratur som recoverystrategi med bl.a. Århus Universitet, Statens Museum for Kunst, Psykiatrisk Center Sankt Hans, EN AF OS og Læseforeningen i Danmark. Vi tager også ud og afholder workshops, oplæg eller kursusforløb i hele Danmark. Se under Det Mobile Skriveværksted.

Omgivelser
Skolens almindelige undervisning finder sted i et helt særlige omgivelser i Sct. Andreas Kirke i København. Vi samarbejder med Natkirken i Københavns Domkirke der stiller lokalerne gratis til rådighed for os som en del af deres diakonale tilgang. Det vil sige hjælp til mennesker der i kortere eller længere perioder kæmper med sociale eller psykiske kriser.

Økonomi
Vi er løbende støttet af fonde og kan af og til tilbyde gratis eller meget billige skriveforløb.
Se også under Tak til samt under differentieret betaling.

Evaluering af skolen 2015-16 kan hentes her:  evaluering.