Litteratur som recoverystrategi var et projekt, der henvendte sig til mennesker med dobbeltdiagnoser i behandling, samt efter endt behandling på afdeling M, Sankt Hans Hospital i Roskilde.

Recoveryprojektet på afdeling M havde gennem litteratur og skrivning fokus på identitet, fælleskab og kreativitet. Projektet kørte fra 2019 til 2022 med litteraturen som den forandrende og forankrende faktor under og efter endt behandling.

Formålet med projektet var, at  give patienter mulighed for, at blive en del af et fællesskab med litteraturen som en faglig ramme, at styrke og udvikle evnen til at arbejde i kreative forløb, og at deltagerne fik en konkret erfaring med, at man er mere end sin selvfortælling. Projektet gav på den måde mulighed for, at den enkelte oplevede progression – fagligt og personligt – i kraft af en kreativ proces.

Læs erfaringsopsamling for første del af projektet 2019-2020.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lene Stenholm Rasmussen, klinisk sygeplejespecialist afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, ansvarlig for forankring, udvikling og formidling på tværs og nationalt: Lene.Stenholm.Rasmussen@regionh.dk

 

 

Projektet er støttet af: