Litteratur som recoverystrategi er et projekt, der henvender sig til mennesker med dobbeltdiagnoser i behandling, samt efter endt behandling på afdeling M, Sankt Hans Hospital.

Recoveryprojektet på afdeling M har gennem litteratur og skrivning fokus på identitet, fælleskab og kreativitet. Projektet har kørt siden 2019 og fortsætter resten af 2021med litteraturen som den forandrende og forankrende faktor under og efter endt behandling.

Formålet med projektet er, at  give patienter mulighed for, at blive en del af et fællesskab med litteraturen som en faglig ramme, at styrke og udvikle evnen til at arbejde i kreative forløb, og at deltagerne får en konkret erfaring med, at man er mere end sin selvfortælling. Projektet giver på den måde mulighed for, at den enkelte oplever progression – fagligt og personligt – i kraft af en kreativ proces.

Læs erfaringsopsamling for første del af projektet 2019-2020 her…

For yderligere oplysninger kontakt:
Lene Stenholm Rasmussen, klinisk sygeplejespecialist afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, ansvarlig for forankring, udvikling og formidling på tværs og nationalt: Lene.Stenholm.Rasmussen@regionh.dk

  • Projektet er støttet af: