Litteratur som recoverystrategi er et projekt der henvender sig til mennesker med dobbeltdiagnoser i behandling, samt efter endt behandling på afdeling M, Sankt Hans Hospital.

Recoveryprojektet på afdeling M har gennem litteratur og skrivning fokus på identitet, fælleskab og kreativitet. Det vil fungere som et et-årigt pilotprojekt, hvor litteraturen er ”det fælles tredje ” og den forandrende og forankrende faktor under og efter endt behandling.

Formålet med projektet er at  give mulighed for at blive en del af et fællesskab med litteraturen som en faglig ramme, at styrke og udvikle evnen til at arbejde i kreative forløb der åbner til at noget andet kan ske og at deltagerne får en konkret erfaring med, at man er mere end sin selvfortælling.

Med projektet får deltagerne mulighed for at udtrykke sig gennem litterære tilgange og herigennem styrkes deltagernes selvværd gennem aktiv deltagelse i en faglig ramme.
Projektet skal give mulighed for at den enkelte oplever. progression – fagligt og personligt – i kraft af en kreativ proces.

Som en del af projektet er det også målet, at personalet får kendskab til litteratur som recoverymulighed.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Ole Bille, klinisk sygeplejespecialist afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, ansvarlig for forankring, udvikling og formidling på tværs og nationalt: Ole.Bille@regionh.dkProjektet er støttet af: