Velkommen til Forfatterskolen PS!

Vi tilbyder skrivekurser for dig, der har en psykiatrisk diagnose og som gerne vil være i et trygt og åbent miljø, hvor vi arbejder med litteratur og skrivekunst.
Du er velkommen uanset alder, geografi og niveau. Skolen er LGBTQ+-venlig.

Vi har en forårs- og efterårssæson med skrivekurser, som du kan tilmelde dig under kurser.

Hvis du er ansat i en region, kommune eller privat institution, så tilbyder vi eksterne projektforløb og skrivegrupper til fagpersonale på social- og sundhedsområdet. Se mere under Det Mobile Skriveværksted.

Alle skrivekurser varetages af professionelle skønlitterære forfattere. Undervisningen foregår i et trygt og tillidsfuldt rum. Vores fokus er på den skønlitterære proces og på at inspirere vores elever mest muligt i en god retning. Vi tager udgangspunkt i teksten og vores metodetilgang er bla. anerkendende feedback. Vi praktiserer litteratur, ikke terapi, og selv om vi anerkender, at der ikke er vandtætte skodder mellem de to, vender vi altid tilbage til teksten. Vi møder mennesket som skrivende (ikke patient) og ser kreativitet som en iboende ressource, som vi kan aktualisere og nære på måder, der gavner den enkelte og fælleskabet om tekster.

 

Her en video om livet på skolen: