Vi er en skole for ildsjælfulde forfattere og skriveaktive elever, en skole for fællesskab og gode ideer, for det skabende og styrkende. Fordi #litteraturengørenforskel.

Skolen har eksisteret siden 2013, men er fra 2020 blevet organiseret som frivillig, almennyttig forening, hvis formål er, at fremme de positive kulturelle, sociale og samfundsmæssige virkninger af at skrive, læse og opleve skønlitteratur rettet mod særligt udsatte samfundsgrupper.

Den daglige organisering
Vi har udviklet en unik organisationsform, der blandt andet skal sikre, at ildsjæle brænder i stedet for at brænde ud og at elever finder et fællesskab der kan åbne til nye levende muligheder.

Derfor har vi bygget vores aktiviteter op omkring aktionsrum, som har til mål, at styrke den selvorganiserende kultur, samt frigive talent og ressourcer hos både frivilige og ansatte på skolen. Det betyder, at man som undervisende forfatter tilknyttes et eller flere aktionsrum, som man får indlydelse på gennem eget engagement, egne ideer og handlekraft i fællesskab med andre. Hvert aktionsrum har en tovholder og hvert år laves der for hvert aktionsrum et årshjul med aktiviteter og financieringmodeller.

Skolen er hovedsageligt fondsfinancieret, men vi afprøver og søger hele tiden nye modeller for vores fortsatte engagement som Danmarks eneste forfatterskole for psykisk sårbare.

 

 


Vedtægter:

Hent vedtægter for Forfatterskolen PS! Skolen for Litteratur og Mental Sundhed her…
vedtægter underskrevet

Årsberetning
Årsberetning 2020
Årsberetning 2021