Med denne skrivegruppe er det vores ønske, at give dig, der arbejder på sundhedsområdet et skabende rum, hvor vi gennem litteratur og skrift udforsker og undersøger udfordringer i arbejdslivet og andre relevante temaer, der måtte dukke op i gruppen.

Skrivegruppen henvender sig til læger, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre på social- eller sundhedsfeltet, uanset om du har en kreativ skrivepraksis eller ikke.

Grundlæggende mener vi, at alle mennesker fødes kreative, og at kreativitet er “evnen til at løse udfordringer og skabe muligheder i en uforudsigelige fremtid”,  sådan som kreativitetsforskeren Georg Land har beskrevet det. Derfor er kreativitet også en nødvendighed, når vi skal overleve i en stresset og presset hverdag, hvor strukturer og daglige rutiner ofte defineres af andre. For mange vil det dog være fremmed land og svært at forestille sig, hvad det at arbejde med kunst og litteratur kan gøre konkret.

Can art save lives? spurgte Verdenssundhedsorganisationen i 2019, da de præsenterede den hidtil mest omfattende rapport om, hvordan kunst på sundhedsområdet kan gøre en forskel i behandling og forebyggelse. Svaret var ikke overraskende ja. Kunstforløb kan forbedre livskvaliteten for somatisk og psykisk syge borgere i et sådant omfang, at det giver mening at integrere kunstforløb i vores sundheds- og socialtilbud. Det viser en gennemgang af over 900 publikationer, der dækker over 3000 projekter med en yderligere gennemgang af 700 individuelle projekter. I rapporten nævnes også sundhedspersonale som en særligt udsat gruppe i forhold til stress, angst og depression.

Derfor er skrivegruppen også et invitation til dig, der ikke i forvejen har en kreativ praksis, hvis du ønsker at få viden om og erfare, hvorfor og hvordan den skabende kunst kan gøre en forskel – konkret for dig som menneske og i dit arbejdsliv. I en skrivegruppe gives nye perspektiver på udfordringer i arbejdslivet, og samtidig beskriver mange, at deltagelse er stressnedsættende og giver bedre overskud i dagligdagen.

Indhold:
Vi skriver kortere prosatekster, digte, haiku. Vi læser relevant litteratur, reflekterer og arbejder os ind i nye områder. Vi fokuserer på tilstedeværelsen og at lytte ordene frem. Vi ser på, hvordan vi gennem teksterne og det at skrive kan opdage nye aspekter af dagligdags udfordringer.  Du vil opleve, at der i det skabende rum vil opstå nye spørgsmål og anderledes svar, som du ikke på din sædvanlige måde ville være stødt på, og som vil overraske og skabe nye veje.

Varighed:
6 onsdage klokken 16.30-19.30.

Startdato: 2.marts 2022
Slutdato: 6.april 2022

Pris: 5500,- kr inkl sandwich og kaffe/the/frugt.

Tilmelding til skrivegrupper

    Kontaktoplysninger

 

TILMELDING