Literature Goes Beyond TransnordiQ: Safe living + writing spaces

Skriverum – Leverum
Et tværnordisk litteratur- og formidlingsprojekt
– i Danmark, i Grønland og på Færøerne

Forfatterskolen PS! i samarbejde med LGBT+ Danmark (København), Greenland+ (Nuuk), LGBT+Føroyar (Thorshavn) og Fróðskaparsetur Føroya – Færøernes Universitet (Thorshavn).

Med økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond.

Projektet kort fortalt

Med afsæt i Forfatterskolen PS!’ konkrete erfaringer sigter det toårige projekt Litterature Goes Beyond TransnordiQ Skriverum-Leverum at give unge LGBT+ Queer personer en stemme, et fællesskab og et frirum med skrivekunsten som det fælles tredje.

Projektet skaber et rum, hvor det skønlitterære sprogs nuancer kan formidle genkendelse og forståelse – både indadtil og udadtil. Et rum, hvor deltagerne kan udtrykke de særlige erfaringer, håb og drømme, som knytter an til såvel deres personlige som samfundets syn på køn og identitet.

Derudover vil projektet med specialiserede lokale aktører skabe et unikt og solidt materiale baseret på de unges egne stemmer, der via litteraturen  en fællesnordisk antologi) og korte digitale film- , billed- og lydværker på en både bred og nuanceret måde kan belyse de erfaringer og den virkelighed, som nordiske unge LGBT+ Queer personer møder – både lokalt og på tværs af landegrænser.

Projektets målgruppe og tidshorisont

Deltagermålgruppen er nordiske unge (15-25 år) LGBT+ med interesse for og i at skrive (erfaring ikke nødvendig). Aftagermålgruppen er såvel nordiske (yngre og ældre) LGBTQ+ personer, som nordiske unge, der ikke tilhører queergruppen. Formidlingen, herunder en turné, foregår dels event-baseret ved fx Pride, Fluidscene, Queerboghandlere, samt på institutioner som skoler, gymnasier, ungdoms- og efterskoler.

Projektet vil gennem den kunstneriske proces og dets produkter sætte det individuelle ind i en bredere kontekst og perspektivere de problematikker den enkelte unge LGBTQ+ person står med og over for. I denne – primært litterære og sekundært dokumenterende – ramme får også ciskønnede og heteroseksuelle nordiske unge indsigt i lokale og nordiske forhold med fokus på rettigheder og øget åbenhed.

Projektperioden er på 24 måneder fra foråret 2023 til efteråret 2024. Der vil være 12-ugers skrivegrupper  i hhv. København, Århus og Odense med plads til ti deltagere i hver gruppe. Disse starter medio marts 2023. Parallelt hermed vil der være fire transnationale undervisningsgange på zoom.
I efteråret 2023 skriveworkshops lokalt i Grønland og Færøerne med hvv. en dansk og en lokal forfatter og parallelt otte transnationale undervisningsgange på zoom.

 

For flere oplysninger, kontakt:

Projektleder og daglig leder for Forfatterskolen PS! Iben Claces
Email: iben@ibenclaces.dk eller info@forfatterskolenps.dk

 

Vi er støttet af:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede: Image by rawpixel.com on Freepik