Om differentieret betaling:

På skolen vil vi naturligvis gerne, at alle med motivation og uanset deres økonomiske situation kan deltage på vores kurser. For mange af vores kursister er det desværre ikke muligt.
Derfor har vi fra efteråret 2018 valgt at lave differentieret betaling.
Det betyder at vi så vidt muligt udbyder gratis forløb med støtte fra fondsmidler eller tager et mindre administrationsgebyr for alle elever, der ikke har økonomisk råderum.

Ønsker et jobcenter, en kommune eller anden aktør at gøre brug af kurserne betales almindelig kursuspris.
Det betyder også at hvis du som elev henvises fra jobcenter/anden aktør, så skal den almindelige kursuspris betales. Prisen for kommuner og regioner er pr. 1.1.2023 på 15.000 kr. pr. forløb.