“… det påvirker ens humør på en positiv måde, så man ligesom føler sig klar til at kunne håndtere ting, der kommer udefra. Fordi man føler sig bedre rustet til dagen.” Tidligere elev på FPS!

Siden 2013 har Forfatterskolen PS! tilbudt skriveforløb til mennesker med en psykisk lidelse. Vores elever kæmper således på daglig basis med psykiske lidelser som borderline, skizofreni, ADHD, angst, depression mm. Skolen drives af professionelle forfattere med viden om litteraturpraksis for udsatte grupper og flere års undervisningserfaring.Vores mål er at forandre noget i den enkeltes liv med baggrund i forskning der viser at litteraturpraksis både fysisk og mentalt bidrager til at øge sundheden for mennesker med både psykiske og somatiske sygdomme. Derfor er vi også involveret i mindre forskningsprojekter og tager ud og holder skriveworkshops og foredrag for fagpersonale.

Faglig ramme
Skolens tilgang og undervisningen er tilrettelagt så vi:
• Styrker eleverne socialt, fagligt og mentalt gennem kunstneriske processer.
• Udvikler faglig identitet, der tager fokus væk fra den psykiske lidelse.
• Bryder selvstigmatisering blandt en gruppe gennem fælles litteraturpraksis
• Skabe personligt overskud der kan motivere til at bryde en fastlåst livssituation.
Forfatterskolens tankegang er inspireret af recoveryteorien, der bl.a. handler om at psykisk sygdom ikke er en stationær ting, men noget der kan udvikle sig i takt med at det enkelte menneske får mulighed for at udvikle sig gennem aktiv medskaben.

Målgruppe
Forfatterskolen udbyder skriveforløb til psykisk sårbare mennesker i alle aldre. Med psykisk sårbare menes mennesker der er ramt af:
– Borderline – PTSD – Depression og/eller angst – Fobier – Bipolare lidelser – Skizofreni mm.

De fast tilknyttede lærere
Ida Marie Hede
Pernille Tønnesen
Hannah Lutz
Sofie Kragh-Müller
Se mere om underviserne her…

 

Omgivelser
Skolens undervisning finder sted i et helt særlige omgivelser, nemlig i Kapelsalen i Sct. Andreas Kirke i København. Vi samarbejder med Natkirken i Københavns Domkirke der stiller lokalerne gratis til rådighed for os som en del af deres diakonale tilgang. Det vil sige hjælp til mennesker der i kortere eller længere perioder kæmper med sociale eller psykiske kriser.  Se under kurser.

Vision
Vi brænder for at skabe et levende sted med litteraturen som omdrejningspunkt, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan komme og udvikle deres faglige talent i en inspirerende og tryg ramme.
Målet er samtidig at undersøge hvordan æstetisk praktisk kan hjælpe den enkelte i processen frem mod et liv, hvor den psykiske sygdom ikke er det hele mennesket, men kun en del af.
Se vores evaluering.

Økonomi
Vi er løbende støttet af fonde og kan af og til tilbyde gratis eller meget billige skriveforløb.
Se også under Tak til samt under differentieret betaling.