Forfatterskolen PS! tilbyder skriverkurser for psykisk sårbare herunder mennesker med misbrug, dobbeltdiagnoser,  psykiske følgevirkninger i forbindelse med somatiske lidelser mm.

Det mobile skriveværksted er et tilbud til psykiatriske sengeafsnit, bosteder, offentlige og private institutioner m.fl. om at kommer ud og afholde forløb i creative writing hos jer.
Det kan eventuelt kombineres med foredrag, vidensdeling og/eller skræddersyede uddannelsesforløb til fagpersonale der ønsker at gøre brug af og understøtte kreative processer i det daglige.

Underviserne er professionelle forfattere der har en særlig interesse for brugen af litteratur i forhold til socialt udsatte og psykisk sårbare. 

Derudover arbejder vi med formidling til fagpersonale og deltager i mindre forskningsprojekter omkring litteratur og mental sundhed.

Kontakt os for aftale:
Sofie Kragh-Müller
Daglig leder
Telefon 2990 7141
Email: info@forfatterskolenps.dk