Er du mellem 18-35 år, psykisk sårbar og vil være med til at udforske billedkunst i kombination med skrivning?

Hvad er ARToutloud?
Et pilotprojekt der foregår på Statens Museum for kunst. Over fire gange skal vi reflektere over et billede vi vælger, udforske det på nye overraskende måder og ud fra vores indtryk skrive tekster og tegne. Målet er at vi sammen udvikler en ny måde at forstå og arbejde med kunst på.

Hvem kan deltager?
Alle kan deltage uanset skriftlige evner. Du behøver intet at vide om kunst.
Så længe du er nysgerrig og har lyst til at være med. Skriv til os hvis du alligevel er i tvivl…

Hvem står bag?
ARToutloud er et samarbejde mellem Forfatterskolen PS! for psykisk sårbare, Statens Museum for Kunst og forskere på Århus Universitet. Selve forløbet faciliteres af kunstner Nina Wengel og forfatter Sofie Kragh-Müller. Der vil være to antropologer til stede som deltager på lige fod med de andre i
gruppen.


Datoer:
Torsdag den 25.april
Torsdag den 2.maj
Torsdag den 9.maj
Torsdag den 16.maj

Tid og sted:
Ovenstående dage klokken 11-14 på Statens Museum for Kunst i København.

Betaling:
Betaling via kommunen o.lign: 2250 kroner.
Vi vil gerne hjælpe med at fortælle om projektet til din kontaktperson. Skriv til os for nærmere information: info@forfatterskolenps.dk

Privatbetalende: 950 kroner.

(ARToutloud er planlagt til at fortsætte i efteråret, hvor det vil være gratis at deltage. Du er sikret plads i efteråret, hvis du deltager i pilotprojektet).

 

Tilmelding klik her….

 

Til fagpersoner i regioner og kommuner mm.:
Det er efterhånden velkendt forskningsviden at litteratur og kunstpraksis virker effektivt som recoverymetode for mennesker både med psykiske lidelser og somatiske lidelser. I England er læsegrupper og nu også skrivegrupper en anerkendt del af sundhedssystemet og har været det siden 2001. I Danmark har Forfatterskolen PS! for psykisk sårbare og Læseforeningen i mange år arbejdet specifikt med litteraturpraksis som forebyggende og styrkende praksis med gode resultater.
Vi oplever at der er i disse år en voksende interesse blandt sundhedspersonale der oplever at den medicinske tilgang ikke kan stå alene og at der også i kommunerne mangler viden om og tilbud til socialt udsatte.

ARToutloud-projektet er et ønske om at bringe socialt udsatte unge ind i et aktivt fællesskab omkring kunst og litteratur der kan understøtte recovery. Målet er at udvikle en metode som også kan rumme socialt sårbare unge der ikke umiddelbart eller nødvendigvis er skriftstærke og som på grund af deres diagnose ikke er uddannelses- eller jobparate.

Skriv gerne til info@forfatterskolenps.dk hvis I ønsker at vide mere.


ARToutloud er støttet af: